Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.MauTimHoaSim_QuocAnh.mp3 06dalatduongmo1.mp3 GT(3)_phan41(2).swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Trường Lê Hồng Phong

  No_photof
  Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Thu Oanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 131 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tất Thu
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyentatthudn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 437 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Huy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 83 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Quốc Bá Cẩn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Viết Thuật
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Chuyên môn Toán học, Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Tâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Đình Chiến
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Trường Thọ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thanh Sơn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Tyuết Ngân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên La Thi Hong Thuan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 83 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Liên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Ngân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trịnh Ngọc Sơn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 63 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Minh Hướng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phuong Thao
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thỏ Chuby
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 19 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Hoàng Anh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 92 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trịnh Công Sơn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Lhp
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 90 (xem chi tiết)